Om Aikido

Aikido, den harmoniska kraftens väg, är en tävlingsfri budoform med rötter i samurajernas stridskonster. Den utvecklades under 1900-talets första halva av Morihei Ueshiba, även kallad Osensei.

Träningen innefattar kast, grepp och låstekniker men även träning med traditionella vapen som svärd och stav. Aikido kan utövas av en rad olika anledningar, som motion eller självförsvar, men är som en äkta budoform också så mycket mer. Träningen utvecklar koordination, smidighet och inre välbefinnande. Aikido kan tränas av såväl gammal som ung, med lugn och eftertänksamhet, eller dynamiskt, intensivt och fysiskt krävande. Alla tränar tillsammans och lär av varandra.

Vi tränar Aikido inspirerad av Yasuo Kobayashi-sensei, 8 dan, som har tränat direkt för Osensei och under många år var en av de fasta instruktörerna på Hombu Dojo, Aikidons huvudkvarter i Tokyo. 1969 grundade Kobayashi-sensei Aikido Kobayashi Dojo som idag ett stort antal affilierade dojos i och utanför Japan. Vi är en av tre Kobayashi Dojo i Sverige.