Priser

Träningsavgifter Aikido Kobayashi Dojo Göteborg/Budoklubben Shindo.

Vuxna (14 år och äldre): 1000 kr/termin

Studenter (visa kårkvitto eller dylikt): 800 kr/termin

Det går givetvis jättebra att prova på ett par gånger innan ni bestämmer er för att bli medlemmar. Rabatter finns även när tre eller flera personer ur samma familj tränar.

Som medlem är man försäkrad när man tränar vilket är mycket viktigt, och man har dessutom tillgång till hela klubbens utbud av olika budoarter/kampsporter.

Inbetalning görs på bankgiro 228-7670 eller via Swish till numret 123 653 7120.  Ange ditt namn och vilken stil du i huvudsak vill tillhöra på inbetalningen.

Mer information finns på www.shindo.se.