Gradering

Aikido Kobayashi Dojo Göteborg har ett graderingssystem som korrelerar såväl med Aikido Kobayashi Dojo i Japan som med Svenska Aikidoförbundets minimikrav och därmed Aikikai Hombu Dojo.

Nedan finns aktuella krav för kyu- och dangradering, ett dokument som beskriver hur graderingen går till samt en anmälningsblankett.

Graderingar hålls normalt i slutet av varje termin.

• Graderingsregler – kyu (uppdaterade 2023)

Graderingsregler – dan (Iyasaka)

• Graderingsregler – dan (Aikido Kobayashi Dojo, Japan) 2018

• Etikett & graderingsförfarande

• Anmälan till kyu-gradering