Uppdaterade kyugraderingskrav

Vårt graderingssystem är framtaget för att korrelera med både Aikikai och japanska Aikido Kobayashi Dojo.

Förändringar i Kobayashi Dojos kyugraderingskrav har dock medgett att vi har kunnat förenkla det system vi har en smula, och nu finns de nya graderingsreglerna uppladdade på vår sida för gradering.