Kagami Biraki – nya högre dangrader 2015

Under Kagami Biraki på Hombu Dojo presenteras varje år de dangrader som erhålls genom rekommendation, företrädesvis från 5 dan och uppåt.

Vi gratulerar särskilt Hiroaki-sensei och Urban Aldenklint, som många av oss har tränat för, som båda tilldelats 7 dan.

En komplett lista på alla graderade finns här >